آرشیو مطالب مرتبط با مایع منی مردان


تعداد اسپرم نرمال چقدر است؟

آزمایش مایع منی (Semen Analysis Test) میزان اسپرم تولید شده توسط مرد را اندازه گیری میکند. همچنین در این آزمایش تعداد و کیفیت اسپر... ادامه خبر