آرشیو مطالب مرتبط با مبتلا هزار


تداوم ورود آزادانه افراد بدون ماسک به مترو و اتوبوس

سلامت نیوز:آمار ابتلاي كوويد 19 در جهان مرز 12 ميليون نفر را هم رد كرد. تا ظهر ديروز و بنا به گزارش سازمان جهاني بهداشت، تعداد كل... ادامه خبر