آرشیو مطالب مرتبط با متولیان فرهنگی کشور


5 روز پیش

سینماگران تأکید کردند:
                     بحران مدیریتی در حوزه سینما باعث شده تا هیچ راهکاری برای برون رفت سینما از کما در دوران کرونا اندیشه نشود

سینماگران تأکید کردند: بحران مدیریتی در حوزه سینما باعث شده تا هیچ راهکاری برای برون رفت سینما از کما در دوران کرونا اندیشه نشود

سینماپرس: تعدادی از سینماگران و کارشناسان برجسته فرهنگی کشور با انتقاد شدید از متولیان فرهنگی کشور به ویژه مدیران سینمایی تأکید کر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو