آرشیو مطالب مرتبط با مجالس ترحیم


1 هفته پیش

درگذشت عزیزانی که در رابطه با ویروس کرونا از دست داده ایم

درگذشت عزیزانی که در رابطه با ویروس کرونا از دست داده ایم

چند سالی است که با روی کار آمدن سایت های اینترنتی، انجام کارهای خدماتی در رابطه با برگزاری مراسم ترحیم بسیار ساده شده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو