آرشیو مطالب مرتبط با مجتبی جدی


2 روز پیش

مجتبی جدی از نمایش «چشم‌های بسته از خواب» می‌گوید | داستان فروپاشی یک خانواده

مجتبی جدی از نمایش «چشم‌های بسته از خواب» می‌گوید | داستان فروپاشی یک خانواده

جدی می‌گوید از نظر فضاسازی نمایش، مکان‌بندی و زمانبندی سیال است و مخاطب با یک مکان و زمان ثابت در این نمایش روبرو نمی‌شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو