آرشیو مطالب مرتبط با مجمع الجزایر آتشفشانی آزور


ست سیدادس و دریاچه ای از اشک دو عاشق! (+عکس)

هرچند از نظر هیدرولوژیکی مرداب هفت شهر یک دریاچه است، اما اکثر مردم محلی از آن به عنوان دو بخش مستقل یاد می کنند. این دو دریاچه یع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو