آرشیو مطالب مرتبط با مجید فخروییان


به یاد حمید برمکی؛ جادوگر فوتبال آبادان و ایران

جادوگر چوبش را بلند کرد و با جادویش همه را حیرت زده کرد؛ اما ... اما قرار است چوب جادوگر را از او بگیرند ... با آن چوب پاهای پرتوا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو