آرشیو مطالب مرتبط با محمدتقی خان پسیان


4 روز پیش

کلنل پسیان، در جدل با قوام‌السطنه، علیه رضاخان

کلنل پسیان، در جدل با قوام‌السطنه، علیه رضاخان

محمدتقی‌خان پسیان به سال ۱۲۷۰ ش در محله سرخاب تبریز دیده به جهان گشود. او ضمن فراگیری دروس اولیه متداول با تحصیل در مدرسه نظامی به... ادامه خبر

تصویری


ویدئو