آرشیو مطالب مرتبط با محمدعلی پورمختار


1 روز پیش

پورمختار که فساد رو می‌کردی همه عمر

پورمختار که فساد رو می‌کردی همه عمر

محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای کبودرآهنگ در مجالس نهم و دهم که روزگار زیادی در قامت مبارز با مفاسد اقتصادی خودش را معرفی کرده... ادامه خبر

تصویری


ویدئو