آرشیو مطالب مرتبط با محمد پیریایی


1 هفته پیش

معلق در آستانه زوال / محمد پیریایی: وجود تم می‌تواند باعث انسجام در آثار دوسالانه باشد

معلق در آستانه زوال / محمد پیریایی: وجود تم می‌تواند باعث انسجام در آثار دوسالانه باشد

محمد پیریایی گفت: رویکرد بینارسانه‌ای باید به مرور زمان ایجاد شود، اما در شرایط کنونی زمینه‌ برای بینارشته‌ای بودن دوسالانه مجسمه‌... ادامه خبر