آرشیو مطالب مرتبط با محمد کریم پیرنیا


بزرگداشت محمد کریم پیرنیا برگزار می‌شود

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، یکشنبه ۲۹ فروردین ماه مراسم بزرگداشت مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا، استاد دانشگاه، محقق، نویسنده و نظریه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو