آرشیو مطالب مرتبط با محوطه ایوان مدائن


محوطه ایوان مدائن پاکسازی شد

محوطه ایوان مدائن پاکسازی شده است و به زودی پایدارسازی طاق کسری برای جلوگیری از ریزش انجام می‌شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو