آرشیو مطالب مرتبط با محیط کاری آرام


استخدام 3 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران

یک مجموعه معتبر واقع در محدوده ونک خیابان گاندی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران به نیروهای زیر نیازمند است عنوان شغلی... ادامه خبر

استخدام 3 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران

یک مجموعه معتبر واقع در محدوده ونک خیابان گاندی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران به نیروهای زیر نیازمند است عنوان شغلی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو