آرشیو مطالب مرتبط با مخالفت والورده با فرمت برگزاری سوپرکاپ اسپانیا


روبیالس: مخالفت والورده با فرمت جدید سوپرکاپ اسپانیا؟ بارسلونا که موافق بود!

روبیالس نظر بارسلونا را مهم تر از والورده می‌داند. طرفداری - لوییس روبیالس، رئيس فدراسیون فوتبال اسپانیا به صحبت درباره فرمت جدید... ادامه خبر