آرشیو مطالب مرتبط با مدیران ‌و کارمندان شهرداری آبادان


دستور وزیر بهداشت برای عزل و برخورد با سوءاستفاده‌ کنندگان واکسن کرونای پاکبانان آبادانی

معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی در اسرع وقت عزل گردند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو