آرشیو مطالب مرتبط با مدیرعامل بنیاد برکت


1 هفته پیش

ایجاد اشتغال برای ۳۵۰۰ مادر و زن سرپرست خانوار

ایجاد اشتغال برای ۳۵۰۰ مادر و زن سرپرست خانوار

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از ایجاد اشتغال برای ۳۵۰۰ مادر و زن سرپرست خانوار خبر داد. به گزارش خبرنگا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو