آرشیو مطالب مرتبط با مدیره باشگاه تراکتور


مخالفت هیات مدیره باشگاه تراکتور با استعفای نظمی​​​​​​​

هیhت مدیره باشگاه تراکتور با استعفای مدیرعامل این باشگاه مخالفت کرد. هیات مدیره باشگاه تراکتور مخالف جدایی جمشید نظمی است. به گزا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو