آرشیو مطالب مرتبط با مدیرکل پشتیبانی امور


1 هفته پیش

تخم مرغ ارزان را از اینجا بخرید

تخم مرغ ارزان را از اینجا بخرید

به گزارش رکنا، رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از اجرای قانون الزامی شدن درج قیمت بر روی هر دانه تخم‌مرغ خبر داد.... ادامه خبر

1 هفته پیش

تخم ارزان را از اینجا بخرید

تخم ارزان را از اینجا بخرید

به گزارش رکنا، رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از اجرای قانون الزامی شدن درج قیمت بر روی هر دانه تخم‌مرغ خبر داد.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو