آرشیو مطالب مرتبط با مدیریت آلومینیوم


علیرضا منصوریان به مدیرعامل آلومینیوم لیست داد

علیرضا منصوریان به آلومینیوم لیست داد سرمربی تیم  آلومینیوم اراک لیست موردنظرش را در اختیار مدیران این باشگاه قرار داد. به گزارش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو