آرشیو مطالب مرتبط با مذهب اقتصادی اسلام


کرسی علمی ترویجی «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام» برگزار می شود

حوزه/ کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“ توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو