آرشیو مطالب مرتبط با مردم بازی کنیم


1 هفته پیش

روحانی: حق نداریم با اعصاب مردم بازی کنیم

روحانی: حق نداریم با اعصاب مردم بازی کنیم

رئیس جمهور گفت: حق نداریم با استفاده از تریبون خود با اعصاب مردم بازی کنیم. ادامه خبر

تصویری


ویدئو