آرشیو مطالب مرتبط با مرد سال 2019 قاره آفریقا


محمد صلاح پس از دو سال، تاج بهترین بازیکن قاره آفریقا را به سادیو مانه تحویل داد (کاریکاتور)

بهترین بازیکنان سال قاره آفریقا طی سالیان اخیر، لیورپولی بوده اند. طرفداری- سادیو مانه به عنوان مرد سال 2019 قاره آفریقا انتخاب شد... ادامه خبر