آرشیو مطالب مرتبط با مرغداران تهران


1 هفته پیش

کاهش عرضه، علت افزایش قیمت تخم مرغ

کاهش عرضه، علت افزایش قیمت تخم مرغ

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تهران، گفت: کاهش عرضه، علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار است. به گزارش صدا و سیما؛ کاهش عرضه... ادامه خبر