آرشیو مطالب مرتبط با مرکز امور نخبگان


4 روز پیش

نمایندگان شورای عالی حوزه در هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر انتخاب شدند

نمایندگان شورای عالی حوزه در هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر انتخاب شدند

حوزه/ شورای عالی حوزه های علمیه  آیات جواد مروی و سید احمد خاتمی را به عنوان عضو شورای عالی حوزه های علمیه در هیأت امنای مرکز امور... ادامه خبر

تصویری


ویدئو