آرشیو مطالب مرتبط با مسئولیت پذیری بانوان


«مسئولیت پذیری بانوان شاغل نسبت به خانه و خانواده» بررسی شد

حوزه/ نشست «مسئولیت پذیری بانوان شاغل نسبت به خانه و خانواده»، با شرکت خواهران حوزه علمیه استان لرستان برگزار شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو