آرشیو مطالب مرتبط با مستقل فیلم اروپا


به کارگردانی «آریو متوقع»؛ «آخر هفته» ایرانی مقبول «جشن مستقل فیلم اروپا» افتاد

سینماپرس: «آخر هفته» در ادامه حضور موفق بین المللی خود برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه غیر اروپایی از جشن مستقل فیلم اروپا شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو