آرشیو مطالب مرتبط با مسکن خالی


2 هفته پیش

از ۱۰۹ هزار خانه خالی چه تعداد قطعی است؟

از ۱۰۹ هزار خانه خالی چه تعداد قطعی است؟

‌معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را ت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو