آرشیو مطالب مرتبط با مسکن مهر شیراز


ساخت و ساز در محدوده گسل سبزپوشان شیراز / گسل هاى پروژه مسکن مهر مرکز استان فارس شناسایی نشده است / ساختمان هایی که با بارش باران جابه جا مى شوند

به گزارش رکنا، در بخشى از ساخت و سازهاى شهر شیراز هم می توان جانمایی های نامناسب را مشاهده کرد که رانش زمین منجر به خسارت به برخى... ادامه خبر

تصویری


ویدئو