آرشیو مطالب مرتبط با مسکن مهر 2


آیا دولت باید مسکن سازی کند؟

سلطا‌ن‌محمدی بیان کرد: اگر قرار باشد دولت از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، این موضوع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو