آرشیو مطالب مرتبط با مصطفی بهرامی


پای درددل مربی و ملی پوش پارا دوومیدانی: آنها نمی گذارند جوانان ما پیشرفت کنند!

ورزش معلولان نیازمند توجه و بودجه بیشتر است. ورزش برای یک ورزشکار معلول، سرگرمی نیست، شوق زندگی است و اگر مسئولان این را درک کنند... ادامه خبر