آرشیو مطالب مرتبط با مطبوعاتی رئیس جمهور


1 هفته پیش

کاخ سفید: دیپلماسی راه حلِ پرونده ایران است

کاخ سفید: دیپلماسی راه حلِ پرونده ایران است

وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریكا، اعلام کرد: آمریكا آماده مذاكره با ایران است، اما نه برای دادن امتیاز! ادامه خبر

1 هفته پیش

جن ساکی: آماده مذاکره با ایران هستیم اما...

جن ساکی: آماده مذاکره با ایران هستیم اما...

وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریكا، اعلام کرد: آمریكا آماده مذاكره با ایران است، اما نه برای دادن امتیاز! ادامه خبر

1 هفته پیش

آمریکا: آماده مذاکره با ایران هستیم

آمریکا: آماده مذاکره با ایران هستیم

وزیر امور مطبوعاتی رئیس جمهور آمریكا، اعلام کرد: آمریكا آماده مذاكره با ایران است، اما نه برای دادن امتیاز! ادامه خبر

تصویری


ویدئو