آرشیو مطالب مرتبط با معابر کولبری


4 روز پیش

گوشی برای دانش آموزان با یک پنجم قیمت /  برای کولبران نه ،  بخاطر دانش آموزان مرز را باز کنید!

گوشی برای دانش آموزان با یک پنجم قیمت / برای کولبران نه ، بخاطر دانش آموزان مرز را باز کنید!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کنار محرومیت مناطق و بیماری کرونا که سبب این نوع محرومیت ها شده است، باید از تحریم ها هم گفت که سبب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو