آرشیو مطالب مرتبط با معاونت وزارت کار


ضرغام صادقی معاون وزیر تعاون کار و رفاه و تامین اجتماعی شد

حجت عبدالملکی طی حکمی در سوم آذر ماه سال 1400 ضرغام صادقی را به سمت معاونت امور مجلس و حقوقی و استانها منصوب کرد. دکتر ضرغام صادقی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو