آرشیو مطالب مرتبط با معاون آموزشی وزارت


1 ماه پیش

حذف ۳۵ درصد مهارت‌های امروزی تا سال ۲۰۲۵ / نیمی از دانش دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی تاریخ گذشته است

حذف ۳۵ درصد مهارت‌های امروزی تا سال ۲۰۲۵ / نیمی از دانش دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی تاریخ گذشته است

شریعتی نیاسر گفت: از حیث ضوابط قانونی در کشور مشکلی نداریم اما برای اجرا دستگا‌ه‌های مختلف  باید با همدیگر هم‌افزایی داشته باشند.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو