آرشیو مطالب مرتبط با معاینات چشمی


5 ماه پیش

ارتباط تومورهای مغزی با مشکلات چشمی

ارتباط تومورهای مغزی با مشکلات چشمی

یکی از مسائل مهم در تومورهای مغزی گرفتاری چشم و میدان دید بیمار است و در مواردی موجب دوبینی می‌شود ادامه خبر