آرشیو مطالب مرتبط با معدل


بازی دوگانه آموزش و پرورش با دریافت پول

در حالیکه آموزش و پرورش در قبال کنکور رویکرد دوگانه‌ای دارد اما باید گفت این وزارتخانه هم در سفره کنکور منتفع است؛ سخنگوی کمیسیون... ادامه خبر

تصویری


ویدئو