آرشیو مطالب مرتبط با معدل حقوق ثابت


2 هفته پیش

استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت صنعتی معتبر در شهر سنگان خراسان رضوی

استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت صنعتی معتبر در شهر سنگان خراسان رضوی

یک شرکت صنعتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ خراسان رضوی، شهر سنگان، مجموعه معدنی سنگان از افراد بومی واجد شرایط زیر دعوت به ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو