آرشیو مطالب مرتبط با معصومه فتحی


کتابی درباره نقد و نظر نوین شعر منتشر شد

کتاب «و شعر چیست؟» با زیرعنوان (نقد و نظر نوین شعر) نوشته فیض شریفی به‌کوشش معصومه فتحی منتشر شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو