آرشیو مطالب مرتبط با مقابل لیختن اشتاین


فلیک: با ترکیبی قدرتمند مقابل لیختن اشتاین بازی می کنیم؛ نباید کسانی که واکسن نمی زنند را قضاوت کنید

سرمربی تیم ملی آلمان می گوید فردا با تیمی کامل مقابل لیختن اشتاین قرار می گیرد. هانسی فلیک می گوید اگر چه تنها راه خروج از همه گیر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو