آرشیو مطالب مرتبط با مقصران حادثه


6 روز پیش

عضو شورای شهر تهران خواهان بررسی سیستم اطفای حریق کلینیک سینا شد

عضو شورای شهر تهران خواهان بررسی سیستم اطفای حریق کلینیک سینا شد

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران خواستار بررسی وضعیت ایمنی و اطفای حریق کلینیک سینا شد. به گزارش ایسنا،در پی حریق شب گذشته در... ادامه خبر

6 روز پیش

عضو شورای شهر تهران خواهان برخورد با مقصران حادثه کلینیک سینا شد

عضو شورای شهر تهران خواهان برخورد با مقصران حادثه کلینیک سینا شد

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران خواستار بررسی وضعیت ایمنی و اطفای حریق کلینیک سینا شد. به گزارش ایسنا،در پی حریق شب گذشته در... ادامه خبر

تصویری


ویدئو