آرشیو مطالب مرتبط با منطقه ۴ شمس آباد


استخدام مددکار در یک کلینیک مشاوره و مددکاری در تهران

کلینیک مشاوره و مددکاری جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. مددکار... ادامه خبر

استخدام فروشنده در شرکت پروتئین ایندو در محدوده رسالت

استخدام پروتئین ایندوپروتئین ایندو در تهران (منطقه ۴، شمس آباد) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید... ادامه خبر

استخدام برنامه نویس حقوق تا 10 میلیون با بیمه در اندیشه هوشمند مانا /تهران

استخدام اندیشه هوشمند مانااندیشه هوشمند مانا در تهران جهت تکمیل کادر برنامه نویسی خود استخدام می‌نماید. برنامه نویس... ادامه خبر

استخدام منشی در شرکت اندیشه هوشمند مانا در تهران

استخدام اندیشه هوشمند ماناشرکت اندیشه هوشمند مانا در تهران (منطقه 4) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران یک نفر منشی... ادامه خبر

استخدام منشی با حقوق با بیمه در شرکت اندیشه هوشمند مانا در شمس آباد

استخدام اندیشه هوشمند ماناشرکت اندیشه هوشمند مانا در تهران (منطقه 4، شمس آباد) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران یک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو