آرشیو مطالب مرتبط با مهاجر افغانستانی مقیم


3 هفته پیش

تشکیل تیم والیبال بانوان مهاجر افغانستانی مقیم ایران

تشکیل تیم والیبال بانوان مهاجر افغانستانی مقیم ایران

فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده بنا به درخواست فدراسیون افغانستان تیم منتخب بانوان مهاجر مقیم ایران تشکیل می‌دهد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو