آرشیو مطالب مرتبط با مهاجمان انگلیس


3 هفته پیش

کار سخت ساوتگیت برای انتخاب همراهان هری کین؛ مهاجمان انگلیسی آماده اند

کار سخت ساوتگیت برای انتخاب همراهان هری کین؛ مهاجمان انگلیسی آماده اند

مهاجمان انگلیسی در سال منتهی به یورو 2021 انگیزه فراوانی دارند.  گرت ساوتگیت کار دشواری برای انتخاب مهاجمان انگلیس در یورو 2021 دا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو