آرشیو مطالب مرتبط با مهدی اسلام پناه


غلامرضا شریعتی از سازمان استاندارد کنار گذاشته شد

با حکم رئیسی رئیس جمهور، مهدی اسلام پناه به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد انتخاب شد. پیش از این غلامرضا شریعتی ریاست سازمان ملی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو