آرشیو مطالب مرتبط با موج چهارم و پنجم


وضعیت بیمارستان ها برای بیماران بستری و بستری موقت چگونه است؟

وضعیت اشغال تخت های بیمارستانی با بیماران کووید 19 در شرایط کنونی، به این صورت است که در مراکز وابسته به وزارت بهداشت (دانشگاهی)،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو