آرشیو مطالب مرتبط با موزه فیلم


همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس؛ بازسازی «موزه فیلم پوتسدام» آلمان

سینماپرس: امسال و همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس «موزه فیلم پوتسدام» آلمان، بخش‌هایی از این موزه بازسازی می‌شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو