آرشیو مطالب مرتبط با مکانیزم عرضه و تقاضا


دولت آتی چه راهی را خواهد رفت؛ اقتصاد دستوری یا بازار آزاد؟

شقاقی شهری استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یادآور شد: در این چرخه است که... ادامه خبر

تصویری


ویدئو