آرشیو مطالب مرتبط با میت لوف سرگردان


دندان‌های یک جانور عجیب، سخت‌ترین ماده جهان!

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد این نرم تن به جای استفاده از بخش سخت دندان، از کل این عضو برای جمع آوری غذا استفاده می‌کند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو