آرشیو مطالب مرتبط با میثم لطیفی


معاون رئیسی: ما با نظریه «دولت - ملت» مشکل داریم

«گاهی ما از نظریه‌های خوبی استفاده می‌کنیم اما در اجرا آن اتفاقی که باید بیفتد، نیفتاده است. بر خلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتن... ادامه خبر