آرشیو مطالب مرتبط با میلیون کیلومتری زمین


2 هفته پیش

امروز و فردا ۵ سنگ آسمانی از کنار زمین می‌گذرند

امروز و فردا ۵ سنگ آسمانی از کنار زمین می‌گذرند

طبق اطلاعاتی جدید امروز و فردا ۵ صخره آسمان از کنار زمین می‌گذرند که بزرگترین آن‌ها قطری ۲۱۳ متری دارد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو